Қызмет көрсету турлері

«Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы» ШЖҚ РМК көрсететін ақылы зертханалық қызметтердің 2017 жылға аранлған бағалар анықтамалығы
Қызметтердің (өнімнің) атауы Өлшем бірлігі Бағасы
Негізгі оңдіріс
Лейкофильтрленген, жаңа мұздатылған плазма доза 29 530
Карантинделген, жаңа мұздатылған плазма доза 40 020
Лейкофильтрленген, вирустазартылған жаңа мұздатылған плазма доза 83 695
Лейкофильтрленген, карантинделген жаңа мұздатылған плазма доза 51 435
Лейкофильтрленген эритроциттік масса доза 31 890
Эритроциттік масса (зертханалық мақсатта) доза 22 980
Лейкофильтрленген, жуылған эритроциттер доза 36 020
Лейкофильтрленген, сәулеленген,

жуылған эритроциттер

доза 36 160
Лейкофильтрленген эритроциттік жүзінді доза 34 500
Лейкофильтрленген, сәулеленген эритроциттік

жүзінді

доза 34 640
Лейкофильтрленген эритроциттік жүзінді

(аз көлемі)

доза 34 570
Лейкофильтрленген, сәулеленген эритроциттік

жүзінді (аз көлемі)

доза 34 710
Криоконсервіленген, қалпына

келтірілген эритроциттер

доза 249 710
Аферездік, вирустазартылған жаңа

мұздатылған плазма

доза 73 820
Аферездік, карантинделген жаңа

мұздатылған плазма

доза 50 700
Аферездік, вирустазартылған жаңа

мұздатылған плазма (аз көлемі)

доза 31 840
Аферездік, лейкофильтрленген, карантинделген

жаңа мұздатылған плазма

доза 50 700
Аферездік жаңа мұздатылған плазма доза 30 010
Аферездік, карантинделген жаңа мұздатылған

плазма (аз көлемі)

доза 35 670
Аферездік, иммунды жаңа мұздатылған

плазма

доза 43 190
Аферездік, иммунды, карантинделген

жаңа мұздатылған плазма

доза 61 590
Аферездік, вирустазартылған тромбоциттер 200*109 доза 146 810
Аферездік, вирустазартылған тромбоциттер

(аз көлемі) 100*109

доза 63 630
Лейкофильтрленге, біріктірілген,

вирустазартылған тромбоциттер

доза 146 080
Иммуногематологиялық зерттеулерге арналған

стандартты консервіленген эритроциттер

флакон 330
Альбумин 10 % (100 мл) флакон 12 600
Альбумин 10 % (200 мл) флакон 25 190
Альбумин 20 % (100 мл) флакон 25 190
Альбумин 5 % (200 мл) флакон 12600
Криопрецептат доза 56 680
Лейкоциттік масса доза 10 530
Сәулеленген лейкоциттік масса доза 10 715
Донорлық гранулоциттер аферезі доза 141 060
Донорлық лимфоциттер аферезі доза 150 890
4-5 мл суспензияда 30-100 млн жасуша дозасындағы

Лимфоциттер концентратын дайындау

123 250
Сапаны бақылау бөлімінің зерттеулері
Лейкофильтрлеуден кейін тромбоциттер концентратында/құрамында эритроциттер бар қан компоненттеріндегі қалдық лейкоциттердің саны зерттеу 10 050
Плазмадағы қалдық жасушаларды есептеу зерттеу 11 975
Перифериялық қандағы/дін жасушалары концентратындағы дін жасушаларын есептеу зерттеу 10 050
Перифериялық қандағы ҚЯЖ есептеу зерттеу 1 040
Сүйек кеміндегі ҚЯЖ есептеу зерттеу 1 040
Дін жасушалары концентратындағы ҚЯЖ есептеу зерттеу 1 040
Қан концентратындағы/сүйек кемігінде/дін жасушалары концентратында CD34+ санын анықтау және олардың өмірге қабілеттілігін анықтау зерттеу 16 140
Дін жасушалары концентратындағы CD3+ маркерлері бар жасушаларын ағынды цитофлоуметрия әдісімен есептеу зерттеу 14 180
Залалсыздыққа талдау (қан және оның компоненттері, кіндік қан және сүйек кемігі) зерттеу 1 350
Криопрепицитаттағы Вилеберанд зерттеу факторы 43 490
Трансфузиялық инфекцияларға зерттеу
В вирустық гепатитінің (HBsAg) үстірт антигенінің бар-жоғына иммунохемилюминесценттік талдау (ИХЛТ) зерттеу 1230
С гепатитінің вирусына үстірт антигенінің бар-жоғына иммунохемилюминесценттік талдау (ИХЛТ) зерттеу 4 540
р-24 (АИТВ антигені) ақуызының және АИТВ қосынды антиденелерінің бар-жоғына иммунохемилюминесценттік талдау (ИХЛТ) зерттеу 1955
Мерез қоздырғышына қосынды антиденелерінің бар-жоғына иммунохемилюминесценттік талдау (ИХЛТ) зерттеу 2 070
Сапалы ПТР тесті – ВГВ ДНҚ гепатитінің вирусына арналған сандық ПТР-тест

ВГС ДНҚ гепатитінің вирусына арналған сандық ПТР-тест

зерттеу 73 230
HCV арналған иммуноблот (С вирустық гепатитінің диагностикасы) зерттеу 73 220
Адамның иммундық тапшылығы вирусының, С гепатиті вирусының, В гепатиті вирусының (сапалы) бар-жоғына арналған полимераздік тізбекті реакция – пулда зерттеу 21 260
Адамның иммундық тапшылығы вирусының, С гепатиті вирусының, В гепатиті вирусының (сапалы) бар-жоғына арналған полимераздік тізбекті реакция- дербес жасау зерттеу 10 950
зерттеу 46 990
 

Иммуногематологиялық зерттеулер

Қан тобы мен резус-факторды гельдік серология әдісімен анықтау зерттеу 2 620
Қан тобы мен резус-факторды қанды ала отырып, гельдік серология әдісімен анықтау зерттеу 3 000
Күрделі қан топтарын анықтау зерттеу 7 480
Антиэритроциттік антиденелерінің гельдік серология әдісімен скринингі зерттеу 2 020
Антиэритроциттік антиденелерінің қанды ала отырып, гельдік серология әдісімен скринингі зерттеу 2 400
Антиэритроциттік антиденелер титрін гельдік серология әдісімен анықтау зерттеу 5 890
Антиэритроциттік антиденелер титрін қанды ала отырып, гельдік серология әдісімен анықтау зерттеу 6 270
Фенотипті гельдік серология әдісімен анықтау зерттеу 3 990
IgG1-G3 кіші класын анықтау зерттеу 8 875
IgG1-G3 кіші класын қанды ала отырып, анықтау зерттеу 9 250
Кумбс сынамасын анықтау  (НАГТ, ПАГТ) зерттеу 5 780
Кумбс сынамасын (НАГТ, ПАГТ) қанды ала отырып, анықтау зерттеу 6 160
Медициналық ұйымдар үшін қан компоненттерін жеке іріктеу зерттеу 21 705
Жалпы қан талдауы (Micro-60+ автоматты гематологиялық талдауышы автоматты СОШ – мнтр Roller-0) зерттеу 1560
АВ0 табиғи иммунды антиэритроциттік антиденелер титрін анықтау зерттеу 11 680
Несептің жалпы талдауы (LabUmat) зерттеу 700
Қанның ұю уақытын Сухарев әдісімен анықтау 325
Дін жасушаларын бөлу және криогендік сақтау жөніндегі қызметтер
Плаценталық қанның гемопоэздік дін жасушалары концентратын екі мәрте центрифугалау әдісімен бөлу қызмет 115 120
Плаценталық қанның гемопоэздік дін жасушалары концентратын аппаратты цитаферез әдісімен бөлу қызмет 373 935
Перифериялық қанның ГДЖ аппаратты цитаферез әдісімен жинақтау қызмет 123 505
Лимфоциттерді аппаратты цитаферез әдісімен Haemonetics MCS+ аппаратында жинақтау қызмет 116 390
Сүйек кемігінің ГДЖ екі мәрте седиментация әдісімен жинақтау қызмет 17 080
Перифериялық қанның ГДЖ аппаратты цитаферез әдісімен жинақтау (Terumo Spectra Opia аппаратында) қызмет 158 580
Криоконсервіленген ГДЖ криокоцентраты, көлемі 20 мл. дейін қызмет 57 600
Криоконсервіленген ГДЖ криокоцентраты, көлемі 55 мл. дейін қызмет 53 500
Криоконсервіленген ГДЖ криокоцентраты, көлемі 110 мл. дейін қызмет 87 470
Криоконсервіленген ГДЖ криокоцентраты, көлемі 165 мл. дейін қызмет 121 430
Амотомсаленмен өңделген лимфоциттер концентраты қызмет 99 565
Перифериялық қанның/сүйек кемігінің/плаценталық қанның және/немесе лимфоциттердің ГДЖ концентратын -80С температурасында криогендік сақтау сағат 7,15
Перифериялық қанның/сүйек кемігінің/плаценталық қанның және/немесе лимфоциттердің ГДЖ концентратын -120С төмен температурада криогендік сақтау час 0,61
Тіндерді иммунологиялық типтеу зерттеулері
Қанды HLA-жүйесі бойынша серологиялық әдіспен фенотиптеу (I кластағы антигендер – А,В,С локустары) төмен мүмкіндікте қызмет 28 435
«Крос-матч» үйлесімділік сынамасын қою (серологиялық әдіс) қызмет 24 985
HLA-антиденелерді лимфотоксикалық тестінің негізінде анықтау (серологиялық әдіс) қызмет 46 120
Қанды HLA-жүйесі бойынша орта мүмкіндікте І және ІІ клас антигендері, А, В, DRB1  локустары SSP әдісімен генотиптеу қызмет 85 305
Сарысу үлгісіндегі HLA-антиденелерінің сенсибилизация-пайызын ИФТ әдісімен анықтау

(Elisa test)

қызмет 51 780
Қанды HLA-жүйесі бойынша орта мүмкіндікте І және ІІ клас антигендері, А, В, С, DRB1, DQB1 локустары SSP әдісімен генотиптеу қызмет 136 160
Қан компоненттерін «кросс

матч» лимфоцитотоксикалық тестінің негізінде

жеке іріктеу (серологиялық әдіс)

қызмет 35 065
Гистологиялық үйлесімділік бас кешенін А, В, С, DRB1, DQB1 локустары бойынша SBT (High reolution) әдісімен гаплотиптерге бөле отырып, анықату қызмет 443 530
HLA-A, В, С, DRB1, DQB1 гендерін гаплотиптерге бөлместен, секвенирлеу әдісімен (жоғары мүмкіндікте) типтеу қызмет 388 620
 Сарысу үлгісінде HLA –антиденелерінің бар-жоғын ағынды флуорометрия әдісімен анықтау қызмет 21 270
Сарысу үлгісінде 1 және 2 кластағы HLA-антиденелерінің ерекшелігін ағынды флуорометрия әдісімен анықтау қызмет 269 540
Гемопоэздік дін жасушаларын транспланттаудан кейін капилярды секвенирлеу әдісімен пациенттің химитризмін анықтау қызмет 86 540
HLA-B27 антигенін PCR-SSP әдісімен анықтау қызмет 18 380
Перифериялық қанның ДНҚ HLA-жүйесінің молекулалалық-генетикалық зерттеулері үшін бөлу қызмет 5 275
Цитоксиндер генін (IL-1alpha, IL-1beta, IL-1R, IL-1RA, IL-4 R alpha, IL-12,
gamma-IFN, TGF-beta, TNF-alpha, IL-2, IL-4, IL-6,  IL-10) ПТР әдісімен анықтау
қызмет 77 260
Т және В лимфоциттерімен «кросс матч» үйлесімділік сынамасын серологиялық әдіспен анықату қызмет 20 570
LgM от LgG сәйкестендірумен «кросс матч» үйлесімділік сынамасын жасау қызмет 27 315
Басқасы
Емдік плазмоферез қызмет 17 340
Емдік плазмоферез (зертханалық зерттеулерді қосқанда) қызмет 28 730
Терапевтің қабылдауы – жоғары дәрежедегі терапевт қызмет 2 860
Емдік гемоэксфузия қызмет 5 830
Қанды медициналық ұйымға жеткізу сағат 2 230
Қанды алу қызмет 380
Қанды үйде алу қызмет 2 395