Біліктілігін арттыру және қайта даярлау циклдары

Қажетті оқу циклын таңдаңыз:

Мамандығы: «Трансфузиология»
Тақырыбы: «Қан қызметінде нормативтік-құқықтық реттеу»
Жалпы сағат саны: 54 сағат / 1 апта
Цикл дәрігерлерге арналған.

МАЗМҰНЫ:

Цикл жоспары
Дәрістер
Презентациялар
Сынақ