Резидентура

Резидентура – клиникалық мамандықтар бойынша тереңдетілген медициналық білім беруді алудың нысаны.

Резидентураның білім беру бағдарламалары тиісті мамандық бойынша оқытудың клиникалық бағдарлануын және терең мамандандырылған оқытуды көздейді. Резидентураның білім беру бағдарламаларын меңгергісі келетін тұлғалардың алдыңғы білім деңгейі – базалық медициналық білім, жоғары медициналық білім беру, тәжірибеден өту мүмкіндігі.