НҚА

Қазақстан Республикасының Қан қызметі ұйымдарының жұмысын реттейтін нормативтік құқықтық актілер (бұйрықтың әр атауына басқан кезде бұйрық мазмұны жүктеледі)

Қазақcтан Республикасының Қан қызметі ұйымдарының жұмысын реттейтін нормативтік құқықты қактілер (бұйрықтыңәр атауына басқан кезде бұйрық мазмұны жүктеледі )Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы;

Қазақстан Республикасының халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі ;

Қазақстан Республикасында халыққа трансфузиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2013 жылғы 16 қыркүйектегі № 529 бұйрығы;

Қан мен оның компоненттерін ақылы негізде тапсырғаны (донациялағаны) үшін донорларға ақы төлеу мөлшерін және оны жүзеге асыру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2300 Қаулысы ;

Қан қызметі саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары туралы ережені бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 931 бұйрығы

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық техникамен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақатандырудың ең төменгі стандарттарын (нормативтерді) бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 27 қазандағы № 850 бұйрығы

-Донорлық қанның және оның компоненттерінің сапасын бақылау ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 10 қарашадағы № 684 Бұйрығы
(2012.02.08. берілген ө згерістермен )

-Қанды және оның компоненттерін беру алдында (донация) донорды медициналық тексеру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 10 қарашадағы № 680 Бұйрығы (2012.02.08. берілген
ө згерістермен )

-Қанды, оның компоненттерін дайындау, өңдеу, сақтау, өткізу номенклатурасын сондай-ақ, қанды, оның компоненттері мен препараттарын сақтау, құю ережелерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 6 қарашадағы № 666 Бұйрығы (2012.26.07. берілген өзгерістермен )