Бос орындар

Ішкі аудит қызметінің аудиторы

Қойылатын талаптар мен атқаратын міндеттері:

1) жоғары кәсіптік (қаржы-экономикалық) білімі;

2) аудит және/немесе бухгалтерлік есеп, және/немесе қаржы саласындағы еңбек өтілі – кемінде 5 жыл;

3) басшылық лауазымындағы еңбек өтілі – кемінде 3 жыл;

4) Ішкі аудиттар институты (The Institute of Internal Auditors Inc) әзірлеген қаржы есептемесінің халықаарлық стандарттары мен ішкі аудиттің кәсіби стандарттарын білу;

5) мынадай сертификаттардың немесе куәліктері болуы тиіс: ішкі аудит саласындағы сертификат CIA (Certified Internal Auditor ); аудитордың біліктілік сертификаты немесе алқа бухгалтерінің сертификаты АССА  (Association of Certified Chartered Accountants) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіби бухгалтер сертификаты, немесе халықаралық бухгалтердің диломы DipIFR (Diploma in International Financial Reporting ), немесе CISA (Certified information systems auditor), немесе  CISM  (Certified information security manager), немесе  ITIL (Information technology infrastructure library) сертификаттары, немесе ұқсас халықаралық танылған куәлік немесе сертификат.

Тіндерді иммунологиялық типтеу бөлімшесінің зертханашы-дәрігері

Талаптар:

  • Жоғары медициналық білімі;
  • «Клиникалық зертханалық диагностика» мамандығы бойынша біліктілікті арттыру;

Міндететрі:

  • молекулалық-генетикалық зерттеулердің ПТР дейінгі және кейінгі кезеңдерін жүргізу;
  • лимфоциттік-уыттық тестінің негізінде серологиялық зерттеулер жүргізу;
  • лейкоциттік антиденелердің бар-жоғы мен ерекшелігін анықтау үшін ИФТ мен ағынды цитофлуореметрия жүргізу;
  • молекулалық-генетикалық, серологиялық және ИФТ зерттеулерін бастапқы және растау интерпретациясын жүргізу;
  • бөлім жұмысының сапасына бақылау жүргізу: жұмыс аумағының тазалығын бақылау, амплимфикаторлардың жұмысын бақылау, реагенттерді кіріс бақылау;
  • типтеу, антиденелерді анықтау және пациенттер мен ағзалар мен гемопоэздік дің жасушаларын транспланттауды қажет ететін үйлесімділік сынамаларын зертхана мәліметтеріне (апараттық бағдарламалар) және журналдарға енгізу, дәрігерлерге HLA-жүйесін зертханалық зерттеу бойынша консультация беру;
  • ағза трансплантатуын қажет ететін пациенттердің сарысуы мен молекулалық-генетикалық зерттеулерге арналған ДНК үлгілерін мұрағаттауға бақылау жүргізу.