Донорларды қабылдау: күн сайын 8:30-дан 14:00-ге дейін

Қаң қызметіндегі республикалық референс-зертханасы


Қан қызметінің Республикалық референс-зертханасы (ҚҚРЗ) өз құрамына 3 бөлімшені қосады:

I.Трансфузиялық инфекцияларды зертханалық зерттеу бөлімі (ТИЗЗБ);

 

II. Қанның иммунобиологиялық және клиникалық-биологиялық зерттеу бөлімшесі (ҚИжКБЗБ).

III.Сапаны сырттай бағалауды ұйымдастыру бөлімшесі (ССБҰБ)

 

Референс зертхананың міндеттері мен функциялары.

Референс зертхананың негізгі міндеттері:

 1. медициналық зертханалардың сапасы саласындағы халықаралық және Мемлекеттік стандарттардың талаптарын сақтай отырып, зертханалық зерттеулер жүргізу;
 2. ҚР қан орталықтары зертханаларының және медициналық ұйымдардың трансфузиологиялық кабинеттерінің біліктілігін тексеру бағдарламасын іске асыру;
 3. ҚР СТ ISO 15189:2015, МЕМСТ ISO/IEC 17043-2013 талаптарына сәйкес менеджмент жүйесін қолдау;
 4. даулы және диагностикалық күрделі жағдайларда сараптамалық, зертханалық зерттеулер жүргізу;
 5. зертханалық зерттеулердің жаңа әдістерін тексеру;
 6. ТҒЗО білім беру және ғылыми жобаларына қатысу;
 7. өз құзыреті саласындағы ұйымдастырушылық және әдістемелік көмек;
 8. өз құзыреті саласында қызмет тұтынушыларына кеңес беру.

Қойылған міндеттерге сәйкес радиолокация келесі функцияларды орындайды:

 1. Донорлық қан мен оның компоненттерін қолданыстағы регламенттеуші құжаттарға сәйкес келесі зерттеу түрлері бойынша зертханалық зерттеу:
 • биохимиялық;
 • клиникалық;
 • иммуногематологиялық;
 • серологиялық (жұқпалы аурулардың маркерлері);
 • молекулярлық-генетикалық зерттеулер (полимеразды-тізбекті реакция);
 1. Келесі бағыттар бойынша ақылы қызметтер көрсету:
 • лабораториялық тестілеу;
 • сенсибилизацияланған науқастарға донорлық қанды жеке таңдау;
 • топтық және резус тиістілігінің консультативтік анықтамасы;
 • бұл сенсибилизацияланған жүкті әйелдерді динамикалық бақылау;
 • біліктілікті тексеру бағдарламасын жүргізу;
 1. Бақылау үлгілерінің нәтижелеріне күнделікті мониторинг жүргізу арқылы жүргізілетін зерттеулердің сапасын қамтамасыз ету;
 2. Зертхана жұмысының негізгі бағыттары бойынша сапаны сырттай бағалау бағдарламаларына қатысу;
 3. ҚР СТ ISO 15189:2015, МЕМСТ ISO/IEC 17043-2013 талаптарына сәйкес құжат айналымын жүргізу және тиісті зертханалық практика қағидаттарын сақтау;
 4. Қазақстан Республикасының қан қызметінде қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың зертханалары жүргізетін зертханалық зерттеулердің біліктілігін тексеру бағдарламасын ұйымдастыру және жүргізу.
 5. Қан қызметінде зертханалық зерттеулердің сирек және жаңа әдістерін, оның ішінде жоғары технологиялық әдістер мен жабдықтарды қолдана отырып сынау
 6. Қазақстан Республикасының қан қызметінде зертханалық зерттеулердің сапасын бақылауды ұйымдастыру бойынша нормативтік және әдістемелік құжаттарды әзірлеу.
 7. Қан қызметі ұйымдары зертханаларының қызметіне тәуелсіз аудит жүргізуге қатысу, оның ішінде олардың сапаны сыртқы бағалау бағдарламаларына қатысу нәтижелерін талдау.

Зертхана тапсырыс берушілердің, нормативтік құқықтық актілердің және Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес белгіленген аккредиттеу саласы шегінде жоғары сапалы қызметтер көрсетеді.

Зертханада зертханалық зерттеулермен айналысатын барлық қызметкерлер менеджмент жүйесі бойынша құжаттамамен танысады және өз жұмысында белгіленген саясат пен рәсімдерді үнемі ұстанады.

Зертхананың сапа саласындағы негізгі басымдықтары:

 1. зертхананың негізгі міндеттеріне сәйкес зерттеулер жүргізу кезінде объективтілікті, шынайылықты және бейтараптықты қамтамасыз ету;
 2. тиісті кәсіптік практика қағидаттарын сақтау және ҚР СТ ISO 15189: 2015, МЕМСТ ISO/IEC 17043-2013 стандартының талаптарына сәйкестігі;
 3. персоналдың жұмысын менеджмент жүйесін жақсартуға және өзінің кәсіби білімін арттыруға бағыттау;
 4. электрондық сақтауды қорғау және зерттеу нәтижелерін беру рәсімдерін қоса алғанда, тапсырыс берушілердің ақпараты мен меншік құқықтарының құпиялылығын қамтамасыз ету.