Донорларды қабылдау: күн сайын 8:30-дан 14:00-ге дейін

Қызметкерлердің Хирш индексі

RINC жүйелері бойынша ҒӨО қызметкерлерінің Хирш индексі, Scopus

2023

ФИО БД Scopus Google Scholar
1 Абдрахманова С.А. 7 7
2 Имашпаев Д.М 2 2
3 Турганбекова А.А. 7 6
4 Рамильева И.Р. 5 4
5 Баймукашева Д.К. 6
6 Балтабаева Т.С. 1 3
7 Савчук Т.Н. 3 6
8 Оспанова М.Е. 3
9 Бибеков Ж.Ж. 4
10 Жангазиева К.Х. 1
11  Скорикова С.В. 1 4
12 Садуакас Ж. 2
13 Жанзакова Ж.Ж. 2 2
14 Халыкова А.Н. 1
15 Саусакова С.Б. 1
Итого 39/13 41/10

2020

ФИО БД Scopus Google Scholar
1 Абдрахманова С.А. 5 3
2 Буркитбаев Ж.К. 5 6
3 Турганбекова А.А. 5
4 Баймукашева Д. 5
5 Рамильева И. Р. 5
6 Савчук Т.Н. 2
7 Имашпаев Д. М. 2
8 Жангазиева К. Х 1
9 Жанзакова Ж.Ж. 2
10 Садуакас Ж. 2
11 Балтабаева Т.С. 1
12 Скорикова С.В. 1
13 Халыкова А. Н. 1
14 Бибеков Ж.Ж.
15 Оспанова М.Е
Итого 37/13 9/2

 

2021

ФИО БД Scopus Google Scholar
1 Абдрахманова С.А. 5 5
2 Турганбекова А. 5 3
3 Баймукашева Д. 5
4 Рамильева И. Р. 5 3
5 Савчук Т. 3 6
6 Имашпаев Д. М. 2 1
7 Жангазиева К. 1 2
8 Жанзакова Ж. 2 1
9 Садуакас Ж. 2
10 Балтабаева Т.С. 1 3
11 Скорикова С.В. 1 3
12 Халыкова А. Н. 1
13 Бибеков Ж.Ж. 4
14 Оспанова М.Е 2
Итого 33/12 35/11

 

2022

ФИО БД Scopus Google Scholar
1 Абдрахманова С.А. 6 6
2 Имашпаев Д.М. 2 1
3 Турганбекова А.А. 6 4
4 Рамильева И.Р. 5 3
5 Баймукашева Д.К. 6
6 Балтабаева Т.С. 1 3
7 Савчук Т.Н. 3 6
8 Жангазиева К.Х. 1
9 Скорикова С.В. 1
10 Садуакас Ж. 2 3
11 Жанзакова Ж.Ж. 2 2
12 Халыкова А.Н. 1
13 Бибеков Ж.Ж. 4
14 Оспанова М.Е. 3
Итого: 36/14 35/10